1979-1981 гг. Магдагачи 1 батальон 2 рота

admin, 28 авг 2016